HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Kennismaking:

Wanneer je contact met mij wilt opnemen, kan dit middels een telefoontje of je stuurt een e-mail. Je vertelt wat de reden is van de aanmelding en wat jouw verwachtingen zijn. Samen zullen we een moment plannen voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek/ intakegesprek:

Bij dit gesprek ben je als ouder(s) met je kind aanwezig. In dit gesprek kan jouw kind vertellen waar hij of zij bij geholpen wil worden en waar je je als ouder(s) zorgen over maakt. We proberen de hulpvraag zo helder en zo concreet mogelijk te maken. We maken een inschatting of een begeleiding bij ‘De Kleurenboom’ passend is. Als dat het geval is en de nodige ‘klik’ aanwezig is, plannen we een eerste coachingssessie. Om de geschiedenis van je kind en alle leefgebieden van je kind in kaart te brengen geef ik een intakeformulier mee die bij de eerste sessie ingevuld teruggegeven kan worden. Ook geef ik je een coachingsovereenkomst mee die door beide ouders ondertekend moet worden.

Coachingstraject:

Vervolgens wordt het coachingstraject ingezet. De sessies zijn over het algemeen alleen met het kind en vinden wekelijks plaats. Vooraf is moeilijk te zeggen hoe lang een traject gaat duren. Dit hangt af van de hulpvraag. Doorgaans zijn 5 tot 10 sessies voldoende. In de eerste sessie ga ik met het kind op ontdekkingsreis. We leren elkaar kennen en de hulpvraag wordt steeds duidelijker. Het kind bepaalt waar we aan gaan werken. In de vervolgsessies zullen we hier verder aan werken. Dit doen we door middel van samen spelen, tekenen, schilderen, knutselen, bewegen, muziek luisteren en natuurlijk ook praten. Ik doe mee, observeer en luister naar het kind. Zo kan ik zo goed mogelijk op de behoeften van het kind inspelen. De invulling van de sessies zullen per kind verschillen, aangezien alle kinderen uniek zijn. Ik werk vanuit de visie dat de oplossing in het kind zelf zit. Door te kijken waar de vaardigheden en krachten liggen, kunnen we ontdekken hoe het kind deze kan gebruiken om anders met het probleem om te gaan zodat hij of zij er minder last van heeft en zich sterker gaat voelen. Na een aantal sessies bespreken we hoe het gaat, waar we staan en bepalen we het eventuele vervolgtraject. Veelal wordt de tijd tussen de sessies steeds iets langer totdat begeleiding niet meer noodzakelijk is.

Eindgesprek / eindverslag:

De begeleiding kan afgerond worden met een afsluitend eindgesprek met de ouder(s) of ik kan een eindverslag opsturen.

Wil je meer informatie? Vul dan onderstaand contactformulier in!

7 + 14 =

Bel
Route