Wat kan ik betekenen?

Voor het kind of de jongere

In mijn praktijk komen steeds meer kinderen en jongeren die meer- of hoogbegaafd zijn. En ik kan mij voorstellen dat je je afvraagt wat je van mij kunt verwachten. Dat leg ik graag uit. We gaan voornamelijk aan de slag met mindset. Je mindset wordt bepaald door de overtuigingen die je hebt over jouw intelligentie, vaardigheden en kwaliteiten. Iemand met een vaste mindset is ervan overtuigd dat kwaliteiten vaste eigenschappen zijn en dat deze eigenschappen verantwoordelijk zijn voor succes. Eerder behaalde goede resultaten worden gezien als een deel van de eigen identiteit en daardoor worden – vaak onbewust- uitdagingen, leerzame kritiek en successen van anderen als bedreiging gezien. Iemand met een vaste mindset durft niet altijd zichzelf te zijn, ziet kwetsbaarheid als zwakte en vraagt niet graag om hulp. De grootste angst is om dom over te komen, te falen of om zich afgewezen te voelen. Een vaste mindset maakt het daardoor lastiger om je verder te ontwikkelen waardoor je minder bereikt dan mogelijk is. Iemand met een groeimindset gelooft dat kwaliteiten, intelligentie en persoonlijkheid niet vast staan, maar dat je je verder kunt ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met deze houding durft meer zichzelf te zijn en ziet kwetsbaarheid als een kracht. Mensen met een groeimindset geloven dat je je kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen.

Op school kan het zijn dat het lastig is om jezelf te kunnen zijn binnen de groep. Het kan zijn dat je je niet begrepen voelt.  Als gevolg hiervan kan je jezelf gaan aanpassen door net te doen als de rest. Het kan ook zijn dat je door het onbegrip opstandig wordt. Hierbij kan ik je op school ondersteunen. Dit kan kortdurend of langdurend zijn. Ook kan ik je helpen door samen met jou te kijken naar welk leeraanbod passend is, zodat ook jij nieuwe dingen kunt gaan leren. Ook zal ik regelmatig contact hebben met jouw leerkracht zodat ook jouw leerkracht steeds beter ziet wat jij nodig hebt.

Voor ouders

Een hoogbegaafd kind opvoeden kan best lastig zijn. Hoe ga je om met eindeloze discussies? Of met heftige emotionele reacties?
De meest gebruikelijke manier van opvoeden, het straffen en belonen, werkt lang niet altijd bij hoogbegaafde kinderen. Soms moet je er anders mee omgaan. Ik probeer in eerste instantie uit te leggen welke intentie vanuit het hoogbegaafd zijn achter het gedrag zit en ik zal daarbij handvatten geven. soms is een enkel gesprek al genoeg om verder te kunnen en soms is daar wat meer tijd voor nodig. 

Ook kunnen er vragen zijn over school. Samen kunnen we kijken wat het kind nodig heeft om op school voldoende cognitieve uitdaging te krijgen en om lekker in zijn vel te zitten. Ik kan meegaan naar school om samen oplossingen te zoeken binnen de mogelijkheden van de school. 

Voor scholen

Scholen worden geacht aan elke leerling passend onderwijs te bieden. Maar voor hoogbegaafde leerlingen valt dit vaak niet mee. Naast de vraag hoe voldoende cognitieve uitdaging kan worden geboden aan hoogbegaafde leerlingen kunnen er ook andere vragen leven met name op het gebied van welbevinden van hoogbegaafde leerlingen. Ook het vermoeden van onderpresteren bij leerlingen kan de vraag opwerpen hoe deze leerlingen op te sporen en hiermee om te gaan.

Scholen hebben beperkte middelen en veel ‘doelgroepen’ in hun onderwijs; specifieke expertise kan daarom soms beter worden ingehuurd. Ik ben betrokken bij ambulante begeleidingstrajecten op basisscholen, zowel gericht op individuele kinderen als op scholen als geheel. Ik kan daarbij individuele kinderen coachen, maar ook leerkrachten helpen om aan de behoefte van een hoogbegaafde te voorzien. Allereerst wordt samen met de school, de ouder(s) en het kind in kaart gebracht wat de behoeften zijn op het gebied van leren en zijn welbevinden. Het is mogelijk dat ik daarbij een behandelplan opstel waarin we de doelen voor het kind vastleggen, uiteraard in nauw overleg met de leerkracht en IB-er, die we op regelmatige basis evalueren. 

Graag wil ik meer informatie over de coaching?

10 + 3 =

Bel
Route