Mag ik mij voorstellen?

Mijn naam is Elles Derksen, kindercoach bij Kinderpraktijk De Kleurenboom in Doetinchem en bovenal moeder van drie prachtige dochters. Naast mijn werk als kindercoach ben ik flink wat jaren werkzaam geweest als leerkracht in het speciaal onderwijs. Ook begeleid ik kinderen op het gebied van leerproblemen en emotionele problemen (Remedial Teaching). Daarnaast word ik ambulant op basisscholen ingezet om kinderen die extra hulp kunnen gebruiken te ondersteunen om hun eigen talenten in te zetten. Denk hierbij aan kinderen die cognitief niet goed kunnen meekomen, maar ook aan hoogbegaafde kinderen waarbij het leren en de omgang met andere kinderen soms niet gaat zoals zij graag willen. 

Vanuit mijn ervaring in het onderwijs merk ik dat er op scholen niet altijd voldoende mogelijkheden zijn om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied de benodigde hulp te bieden. Omdat het mij juist energie geeft om kinderen verder te helpen, heb ik de uitgebreide opleiding tot kindercoach gevolgd bij BGL&Partners om individueel met kinderen aan de slag te gaan en ze hun talenten te laten ontdekken. Daarna heb de driedaagse Rots en Water training gevolgd met als aanvulling een tweedaagse specialisatietraining over psychosociaal trauma en mag deze nu ook doorgeven aan kinderen. Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining.

Bij het Land van Rouw heb ik de post-hbo opleiding “Omgaan met verlies voor kinderen en jongeren” gevolgd. Hierdoor mag ik me nu ook rouwbegeleider/verliesconsulent noemen. Hierbij is rouw/verlies een breed woord. Het gaat hierbij niet alleen maar om rouw door overlijden, maar ook om kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of waarbij iemand in hun omgeving ernstig ziek is of verlies door verhuizing, verlies van baan, etc. 

Tot slot heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ik ben uiteindelijk de internationale ECHA/RITHA opleiding gaan doen aan de Radboud Universiteit om ook de wetenschappelijke kant hiervan te onderzoeken en om mij meer en verder te specialiseren in het coachen en begeleiden van deze bijzondere groep kinderen en jongeren.  Ook kan mijn expertise ingezet worden op scholen om deze groep leerlingen te begeleiden, te helpen bij de signalering en op beleidsmatig niveau te assisteren om de aanpak voor de begaafde leerlingen te introduceren en te borgen. Door hun bijzondere kijk op de wereld is de kans aanzienlijk dat zij vroeg of laat gaan vastlopen in onze maatschappij. Soms gebeurt dat op heel jonge leeftijd thuis al en soms ontstaan de eerste problemen pas op school. Het valt niet mee voor een begaafd kind om te begrijpen wat er allemaal om hem heen gebeurt en wat er van hem wordt verwacht. En bovendien: er moet ineens een inspanning worden geleverd, terwijl dat vroeger nooit echt nodig was. Behalve heel veel praktische handvatten is er vooral ook een verandering in mindset nodig. Inmiddels begeleid ik zowel in mijn praktijk als in het basisonderwijs als ambulant begeleider diverse begaafde jongeren en help ik diverse ouders,  leerkrachten en scholen om met begaafdheid om te gaan.

Ik geloof dat ieder kind uniek is in zijn eigen manier van leren en ontdekken. Hierdoor kijk ik naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de problemen die het kind volgens de buitenwereld veroorzaakt. Ik heb altijd als droom gehad kinderen te helpen die in het dagelijks leven vastlopen. Ik heb de afgelopen jaren veel kinderen ontmoet die om diverse redenen vastlopen of niet lekker in hun vel zitten. Voor deze kinderen wil ik graag iets betekenen. Ik kijk en luister naar de signalen die het kind afgeeft en pas daar de coaching op aan. Vanwege mijn achtergrond in het speciaal onderwijs heb ik veel ervaring met het werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme.

Ik nodig je van harte uit om eens langs te komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wellicht kan ik iets voor je betekenen.

Elles Derksen

Bel
Route